Zaproszenie na konferencję

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję naukową pt. „Dane i język. Perspektywy badań w cyfrowych edycjach źródeł historycznych”. Konferencja ta ma być miejscem spotkania i prezentacji badań prowadzonych przez badaczy i praktyków łączących w swojej pracy zainteresowanie źródłami z metodami oferowanymi przez nowe narzędzia cyfrowe. Skierowana jest ona do historyków, literaturoznawców i językoznawców, a także do wszystkich tych, którzy w swoich badaniach nad dokumentami próbują sięgnąć po nowe technologie informacyjne.

Data: 13–15 listopada 2024 r.
Miejsce: Uniwersytet Warszawski
Temat: Dane i język. Perspektywy badań w cyfrowych edycjach źródeł historycznych

W czasie znaczonym niezwykłymi postępami technologicznymi, cyfrowe opracowanie źródeł historycznych jawi się jako atrakcyjny badawczo obszar studiów. Nasza konferencja ma na celu prezentację zagadnienia cyfrowych edycji w wielu aspektach. Szczególnie interesuje nas problem opracowania warstwy danych w edycji cyfrowej oraz sposób traktowania języka w cyfrowych edycjach źródeł historycznych. Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i do zaprezentowania wyników Państwa prac. Proponujemy następujący zakres tematyczny:

  • Aktualne edycje cyfrowe źródeł historycznych i metodyka ich przygotowania
  • Standardy i praktyki kodowania tekstów
  • Wyzwania i możliwości związane z digitalizacją źródeł historycznych
  • Multidyscyplinarne podejścia do edycji cyfrowych
  • Techniki przetwarzania języka naturalnego dla cyfrowych edycji historycznych
  • Praktyki badawcze w zespołach opracowujących cyfrowe edycje
  • Zachowanie wytwarzanych danych i zarządzanie nimi

Konferencja ma być w naszym zamierzeniu miejscem komunikowania wyników prac, ale też ma stanowić swego rodzaju platformę służącą nawiązywaniu kontaktów, współpracy i wymiany poglądów, wydarzeniem sprzyjającym dialogowi badaczy. Zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz profesjonalistów zainteresowanych humanistyką cyfrową, badaniami historycznymi, studiami z zakresu literatury i języka, a także pokrewnymi dziedzinami, do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Konferencja będzie prowadzona zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne, aby wszyscy uczestnicy mogli w pełni uczestniczyć w prezentacjach i dyskusjach.

Zgłoszenia wraz z abstraktami do 2000 znaków prosimy przesyłać do 15 maja 2024 r. na adres e-mail: konferencja.phc@uw.edu.pl.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Na rok 2025 planujemy wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie numeru specjalnego czasopisma „Roczniki Humanistyczne”, zeszyt 2: Historia. „Roczniki Humanistyczne” są obecne w bazie Scopus, a w komunikacie Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. utrzymano je na poziomie 100 punktów. Warunkiem ukazania się artykułu w „Rocznikach Humanistycznych” jest zakwalifikowanie go do druku przez redakcję oraz uzyskanie pozytywnych recenzji zewnętrznych.

Organizatorzy: Wydział Historii UW, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, we współpracy z Fundacją Działań Cyfrowych.

Komitet organizacyjny: mgr Iga Adamczyk (UW); dr Aleksandra Kuligowska (UW); dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL (KUL); dr Hanna Rajfura (UW).

Oficjalna strona konferencji


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *