Fundacja Działań Cyfrowych jest jednym z efektów prac badawczych prowadzonych w dwóch obszarach: humanistyki cyfrowej, zwłaszcza w sferze edytorstwa cyfrowego, oraz psychologii zachowań w świecie wirtualnym, szczególnie tych związanych z hazardem cyfrowym. Badania te miały charakter naukowy, lecz ich efekty są w znacznym stopniu natury praktycznej. Naszym celem było nie tylko zrozumienie, ale też rozwiązanie problemów występujących w tych dziedzinach.

Założyciele fundacji nie tylko są autorami analiz, artykułów oraz raportów, ale także opracowują programy kształcenia dotyczące kompetencji cyfrowych i publikują konkretne edycje cyfrowe. Korzystając ze zdobytych w ten sposób doświadczeń, założono fundację, której pierwszorzędnym celem jest wspieranie rozwojukompetencji cyfrowych w obszarach akademickim, społecznym i kulturalnym. Oferujemy różnorodne wsparcie naukowe, edukacyjne, koncepcyjne i techniczne (szkolenia z TEI – Text Encoding Initiative dla podmiotów już działających w tych obszarach oraz dla tych, którzy dopiero planują rozpocząć swoją działalność.

Poprzez nasze działania, dążymy do:

Podnoszenia świadomości cyfrowej

Zapewniamy szkolenia oraz materiały edukacyjne, które pomagają ludziom zrozumieć zarówno aspekty praktyczne, jak i etyczne związane z korzystaniem z technologii cyfrowych.

Wsparcia akademickiego działań w obszarze cyfrowym

Wspieramy badania naukowe oraz projekty z obszaru humanistyki cyfrowej i psychologii zachowań w sieci, umożliwiając rozwój wiedzy i nowatorskich rozwiązań.

Promowania innowacji kulturowych

Wspieramy projekty kulturowe wykorzystujące nowoczesne technologie, które poszerzają horyzonty oraz inspirują do nowych form wyrazu.

Nasza misja to nie tylko rozwiązywanie problemów związanych z cyfrowością, ale także budowanie społeczeństwa, które potrafi wykorzystać potencjał technologii cyfrowych dla wspólnego dobra.