Absolwent teologii i filologii polskiej KUL, doktor habilitowany w dyscyplinie literaturoznawstwo, profesor KUL, kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL. Wydawca m.in. Adama Mickiewicza (Dziady. Poema), Józefa Czechowicza (przekłady, we współpracy z Dariuszem Pachockim), Anny Kamieńskiej (m.in. Poezje zebrane, Notatnik). Członek redakcji czasopism “Roczniki Humanistyczne”, “Ethos”, “Kronos” oraz kilku serii wydawniczych. Zainteresowania badawcze: literatura polska XIX i XX wieku, studia nad procesem tekstotwórczym, sakrologia literacka. Kierownik projektu “Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa” (grant NPRH).

Wszystko muszę sprawdzić sam. Z trudem przychodzi mi przyjmowanie na wiarę tego, co w interesującej mnie sprawie zrobili inni. Hobby: gawęda dygresyjna.