Mapa Kampusu Głównego KUL

Drogi do sali:

Wejście od strony Collegium Jana Pawła II (Od ulicy):
Wchodząc do collegium od strony przystanków „KUL” mija się portiernię, potem trzeba skręcić w prawo i dojdzie się na korytarz w CTW gdzie znajduje się barek „NoLogo”. Należy pójść w prawo na schody albo windę, wjechać na 3 piętro. Sala CTW-302 będzie znajdować się na środku budynku, po prawej stronie.

Wejście od strony Collegium Jana Pawła II Od środka kampusu):
Wchodząc do collegium od strony Gmachu Głównego trzeba skręcić w lewo, przejść do żółtego korytarza na którym znajduje się także barek „NoLogo” i skręcić w prawo kierując się do schodów i wind. Należy wjechać na 3 piętro. Sala CTW-302 będzie znajdować się na środku budynku.

Wejście od strony kościoła:
Wchodząc po schodkach z żółtą półścianką jako barierką po prawej stronie znajduje napis „Centrum Transweru Wiedzy” a także drzwi. Należy wejść do środka, z lewej strony znajduje się portiernia a następnie szatnia. Trzeba przejść korytarzem prosto, dopóki po prawej i lewej stronie nie zauważymy wind i schodów. Aby dostać się do sali, trzeba wejść po schodach/wjechać windą na 3 piętro. Sala CTW-302 będzie znajdować się na środku budynku, po lewej stronie.

Wejście od strony parkingu na terenie kampusu kul:
2 wejście jest widoczne idąc od strony żabki na ul. Akademickiej. Schody zabudowane są żółtą ścianą tworząc swoiste wrażenie tunelu. Po przejściu przez drzwi u szczytu schodów należy pójść w prawo, następnie prosto aż dojdzie się do stołów w uczelnianyn barku „NoLogo”. Potem trzeba skręcić w prawo, przejść przez drzwi a po lewej stronie będą schody i wina. Sala CTW-302 będzie znajdować się na środku budynku, po lewej stronie.

Mapa interaktywna