Doktor psychologii, absolwentka KUL, pracownik naukowo – dydaktyczny Instytutu Psychologii KUL. Moja praca naukowa poświęcona jest problematyce uzależnień, w tym szczególnie – zaburzeniu uprawiania gier hazardowych i gier video, a także innym zachowaniom uzależniającym. Interesuje mnie sam proces uzależnienia się, czynniki go warunkujące oraz drogi “wychodzenia” z uzależnień. Od lat staram się łączyć wiedzę naukową z praktyką pomagania, jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz terapeutą motywującym. Od ponad dziesięciu lat prowadzę szkolenia dla różnych grup zawodowych zainteresowanych problematyką uzależnień, współpracuję ze szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi. Byłam członkiem Zespołu ds. opracowania reformy systemu leczenia

uzależnień (2021-2023) powołanego przez Ministra Zdrowia, jestem członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym powołanego przy Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. W 2022 roku zostałam zaproszona do Komitetu Naukowego stowarzyszenia Association Recherche Prévention sur les Excès du Jeu ARPEJ, działającego w Paryżu. Należę do International Society for the Study of Behavioral Addictions ISSBA. Najbardziej lubię być z moją rodziną, jestem umiarkowaną introwertyczką z zacięciem do odkrywania tego, co nowe.