Celem projektu jest zintegrowanie i opracowanie dokumentów składających się na historyczne Archiwum Filomatów w formie edycji cyfrowej. W realizowanym obecnie projekcie udostępnione zostaną skany wszystkich dokumentów wraz z metrykami, a także opracowanie edytorskie lubelskiej części zbioru (transliteracja wszystkich dokumentów oraz transkrypcja tekstów literackich) oraz materiały dodatkowe: komentarze historyczne, historycznoliterackie, językowe i kompletna bibliografia, wyodrębnione i przeszukiwalne dane oraz filtry.

Edycja cyfrowa powstaje przy użyciu języka XML oraz standardu TEI (Text Encoding Initiative): https://tei-c.org/. Do prezentacji zostanie wykorzystane narzędzie Edition Visualization Technology: http://evt.labcd.unipi.it/.

osoby odpowiedzialne: Wojciech Kruszewski, Iga Adamczyk